Eksport - sprzedaż towarów z magazynu spółki

Eksport - sprzedaż towarów z magazynu spółki

Spółka Europa Capital oferuje taki rodzaj handlowo-pośredniczących usług jak sprzedaż towaru na eksport. W takich operacjach eksporter dostarcza towar do naszego magazynu w Polsce a my zobowiązujemy się sprzedać go w ustalonym terminie.

Sprzedaż towaru na eksport jest wygodny w pierwszej kolejności dla tych firm, które planują ustanowić dostawy do Polski maszyn, oprzyrządowania i części zamiennych, a także towarów na jakie istnieje szerokie zapotrzebowanie, przy czym nie mają możliwości otwarcia przedstawicielstwa w tym kraju.  Możecie powierzyć nam sprzedaż swojego towaru na eksport, żeby nie przepuścić optymalnego momentu dla sprzedaży przy odpowiedniej rynkowej koniunkturze lub jeśli najważniejsze znaczenie przy sprzedaży Waszego towaru ma fakt momentalnej jego dostawy (na przykład pilna dostawa części zamiennych do oprzyrządowania, które jest eksploatowane).

Nasze obowiązki przy sprzedaży towarów na eksport zawierają:

 • przyjęcie towaru od przewoźnika - w przypadku nie przyjęcia towaru otrzymujemy odpowiedni dokument i domagamy się wyrównania strat;
 • załatwienie procedur celnych, uiszczania opłat, akcyzy i cła;
 • wywóz towaru do naszych magazynów;
 • przechowywanie towaru i organizacja jego zbytu.

W umowie eksportowej oddzielnie omawia się punkt, czy nasza spółka ma sprzedawać towar od razu czy realizować to partiami. Płatności dokonywane są wg. i po ilości sprzedanych towarów z naszych magazynów. W umowie eksportowej powinien być także punkt o wydatkach na przechowywanie towaru, obowiązku jego ubezpieczenia a także artykuł regulujący operacje z towarem, który nie został sprzedany w określonym terminie.  

Zgodnie z umową eksportową oprócz obowiazku sprzedaży, także możemy wykonywać: 

 • demonstrowanie i pokazy Waszych towarów;
 • jeśli towar to oprzyrządowanie, wtedy także zobowiażemy się wykonywać jego montaż, organizację jego eksploatacji;
 • zapewnienie pomocy technicznej dla tych, którzy kupili przedmioty z naszych magazynów;
 • doradztwo, usługi;
 • zapewnienie napraw, sprzedaży części zamiennych, wymiana części  zamiennych w sprzedawanym sprzęcie;
 • systematyczna promocja towarów;
 • informowanie klienta o sytuacji i koniunkturze na rynku.    

W odpowiednim czasie eksporter powinien zabezpieczyć nas dokumentacją techniczną towaru, certyfikatem zgodności i reklamowymi materiałami a także, jeśli jest to konieczne, przeprowadzić szkolenie dla naszych pracowników i dostarczyć swoich specjalistów dla uczestnictwa w negocjacjach  w celu zawarcia umowy.  

Niesprzedany w ustalonym terminie towar zwracamy eksporterowi (jeśli nie ustalono inaczej). Możłiwe są też i inne warianty, na przykład przekazanie towaru do sprzedaży innemu eksporterowi, sprzedaż całej partii na aukcji, wyprzedaż jako przecenionego.

Umowa eksportowa daje Państwu możliwość dynamicznie reagować na sytuację ekonomiczną rynku, aktywnie wpływać na poziom cen podwyższając je w wyniku popytu i zniżając kiedy ten spada.

Sprzedaż towarów na eksport - wygodne rozwiązanie dla firm pragnących wejśc na nowe rynki. Państwa towar będzie przechowywany w naszych magazynach w Polsce i nabywcy będą mogli zapoznać się z Waszą produkcją na miejscu. Ponadto nasze świadczenie powiązanych usług takich jak reklamowanie i promowanie produkcji, montaż i obsługa techniczna spowoduje przyciągnięcie nabywców i zbuduje Państwa reputację jako firmy dbającej o swoich klientów.W tym przypadku, składowanie towarów w naszych magazynach i prezentacje-sprzedaży są na nasz koszt.

▲ Góra strony

Szybki kontakt

Wypełnijcie proszę bez przerw i znaku +
Proszę wpisać nie więcej niż 200 znaków
Яндекс.Метрика