Konsulting

Przygotowanie do uczestnictwa w wystawie

Przygotowanie do uczestnictwa w wystawie

Jeśli Twoja firma planuje po raz pierwszy uczestniczyć w wystawie, może pojawić się pytanie "od czego zacząć?".

Pracę związaną z przygotowaniem i organizacją uczestnictwa Waszej firmy w wystawie lepiej powierzyć spółce specjalizującej się w imprezach firmowych i posiadającej doświadczenie i profesjonalne podejście. 

Na początkowym etapie pomogą Państwu określić się z celami,  które trzeba będzie osiągnąć w trakcie wystawy. Takii celami mogą być:

Jak znaleźć partnerów biznesowych na zagranicznym rynku

Jak znaleźć partnerów biznesowych na zagranicznym rynku

Zbudowanie nowych kontaktów i poszukiwanie biznes-partnerów razem z nowymi rynkami zbytu - podstawowe zadanie przedsiębiorstw, które niedawno zaczęły swój biznes a także firm rozwijających nowe, perspektywiczne dla danego regionu, rodzaje biznesu.

Aby wejść na zagraniczny rynek niekoniecznie trzeba zarządzać dużym kapitałem. Przecież jeśli Państwa zagraniczni partnerzy zainteresowani są Waszą ofertą, mogą włożyć w to środki dla promocji produkcji w regionie. Główną przeszkodą wejścia na rynki zagraniczne, jest brak informacji o zasadach prowadzenia biznesu w danym kraju a także informacji o podaży i popycie na towary.

Przedstawicielskie usługi - udany biznes za granicą

Przdstawicielskie usługi - udany biznes za granicą

Współczesne tempo prowadzenia biznesu wymaga od firmy szybkiego rozwiązywania postawionych zadań na miejscu. Przy czym nie każde przedsiębiorstwo może sobie pozwolić na utrzymywanie własnego przedstawiciela za granicą, tym bardziej jeśli nie ma takiej stałej potrzeby.

Dlatego coraz bardziej popularne stają się usługi przedstawicielskie specjalizowanych firm, które zabezpieczają możliwość wejścia na zagraniczny rynek i szybkiego rozwoju w warunkach silnej konkurencji, organizowania swojego biznesu w szybkim czasie bez większych inwestycji.

Opodatkowanie przedsiębiorstw w Polsce - konsultingowe usługi

Opodatkowanie przedsiębiorstw w Polsce - konsultingowe usługi

Problemy opodatkowania w Polsce są aktualnie nie tylko dla tych przedsiębiorców, którzy planują otworzyć firmę i zacząć swój biznes w Polsce ale także dla tych, którzy mają doświadczenie prowadzenia biznes-działalności na rynku tego kraju.  

Audyt księgowości i rachunkowości podatkowej firmy

Audyt księgowości i rachunkowości podatkowej firmy

Audyt firmy - to niezależna kontrola prawidłowości prowadzenia księgowości i rachunkowości podatkowej oraz zestawienia finasowych sprawozdań przedsiębiorstwa. Audyt przeprowadza się w celu wyjaśnienia, czy wszystko odpowiada warunkom prowadzenia księgowości, a także czy zasady te są odzwierciedlone w sektorze finansowym wiarygodnie i obiektywnie.

Rachunkowość

Rachunkowość

Zdecydowaliście zarejestrować Sp. z o.o., pojawił się problem ze znalezieniem księgowego, któremu można powierzyć prowadzenie rachunkowości Waszego przedsiębiorstwa?

Konsultingowa firma Europa Capital: Wasz partner w biznesie w Polsce i w Europie

Europa Capital: Wasz partner w biznesie w Polsce i w Europie

Dlaczego biznes w Polsce?

Polska stwarza wiele mozliwości dla Państwa biznesu. Polska - to jeden z silnych rynków zbytu w Europie. Wygodne położenie geograficzne i rozwinięta struktura transportowa Polski pozwala Waszej firmie bezprzeszkodowo wejść na europejski rynek, zwiększyć sprzedaż i rozszerzyć bazę klientów

Organizowanie uczestnictwa w wystawach

Organizowanie uczestnictwa w wystawach, wystawowa sala

Uczestnictwo w wystawach jest efektywnym sposobem rozwinięcia biznesu i umocnienia pozycji na rynku. Uczestnictwo w specjalistycznych wystawach w Polsce daje unikalną możliwość pokazać siebie, zapoznać się z nowościami światowych projektów i technologiami, nawiązać długoterminowe biznesowe kontakty z polskimi partnerami.

Musicie:

Prowadzenie i wsparcie biznesowych negocjacji w Polsce

Prowadzenie i wsparcie biznesowych negocjacji w Polsce

Prowadzenie negocjacji biznesowych, zawierają rozmowy z potencjalnymi klientami i instytucjami państwowymi (na przykład przy rejestracji spółki, kontrolach podatkowych) - najważniejszy element każdej firmy. Sukces transakcji i wzajemne zrozumienie stron, poziom ceny sprzedawanego albo kupowanego towaru,zależy przede wszystkim od stopnia profesjonalizmu negocjatora.

Usługi komisowe i operacje do zawarcia transakcji

Komis (sprzedawanie na zlecenie)

Spółka Europa Capital proponuje usługi zawierania i realizacji transakcji operacji komisowych w swoim imieniu lub w imieniu i na rachunek klienta.

Strony

Subskrybuj Konsulting
▲ Góra strony

Szybki kontakt

Wypełnijcie proszę bez przerw i znaku +
Proszę wpisać nie więcej niż 200 znaków
Яндекс.Метрика