Marketingowe badania i analizy rynku

Marketingowe badania i analizy rynku

Marketingowe badania i analizy rynku przeznaczone dla zagranicznych firm, które planują wejść na polski rynek i organizować infrastrukturę zbytu swojej produkcji a także dla krajowych firm, które planują  rozszerzyć rynek zbytu swoich towarów.

Ogólnie znany fakt, że podstawą udanego biznesu jest aktualna informacja dla przedsiębiorcy o tendencjach dominujących na rynku. Spółka Europa Capital proponuje wszystkim zainteresowanym firmom aktualne badania marketingowe na rynkach oddzielnych towarów i usług, łącznie z śledzeniem konkurencji i analiz konkurencyjności.

Nasza praca przy badaniach marketingowych i analiza rynków wymaga zbierania i analizowania ekonomicznej, finasowej, komercyjnej informacji, w tym danych na temat wielkości i pojemności rynku, konkurencji, zachowań klientów, ocenę ryzyk rynkowych. Uzyskane informacje pomogą przedsiębiorstwom ocenić możliwość współpracy z nowymi dostawcami, znaleźć nabywców i wypracować unikalną strategię zachowania na rynku, zorientowaną na swoją docelową grupę i tym samym zaoszczędzić na kampanii reklamowej.

Tak jak i nasze bazy potencjalnych klientów, badania marketingowe pozwalają zamawijącemu przeanalizować informacje о potencjalnych klientach, określić ich potrzeby i skorygować odpowiednio swoje propozycje W rezultacie będziecie mieć marketingową strategię zaprojektowaną w celu przyciągnięcia klientów co podniesie Wasze szanse na sukces.

Badania marketingowe, które proponuje spółka Europa Capital, zawierają:

  • śledzenie konkurencji i pojemności rynku, dynamiki i perspektyw jego rozwoju, dynamiki i struktury popytu i podaży, wielości sprzedaży, asortymentu;
  • prześłedzenie i analiza konkurencji;
  • biznes-wywiad z wykorzystaniem oficjalnych i nieoficjalnych źródeł;
  • konsultacje przy wchodzeniu na polski rynek: ocena potencjału i możliwości konkurencji, obserwacja możliwości sektoru;
  • ekspertyza rynkowa i opracowywanie opinii biegłego jako argumentów przy prowadzeniu negocjacji i - przykładowo przy rozpatrzeniu wniosku kredytowego;
  • pomoc w zmniejszeniu kosztów produkcji przez optymalizację celnych, podatkowych i transportowych wydatków;
  • rozwój, оptymalizacja i wprowadzenie systemu dystrybucji , sledzenie możliwości rozwoju kanałów zbytu;
  • analiza zachowań i preferencji konsumentów;
  • analiza istniejących możliwości promowania produktów lub usług na rynku.

W zależności od potrzeb klientów  gotowi jesteśmy zaproponować krótkie specjalistyczne badania jak również wszechstronną strategiczną analizę interesującego Was rynku.

Na podstawie przeprowadzonego badania marketingowego przygotujemy dla klienta szczegółowy raport i weźmiemy na siebie reprezentowanie Państwa biznesu w Polsce.

Dzięki przeprowadzonemu badaniu marketingowemu będziecie uświadomieni о perspektywach Waszego biznesu w Polsce, podaży na Wasze towary / usługi, możliwościach dla ich promocji na rynku a także o tym na ile prosto będzie zdobyć i utrzymać potencjalnych klientów i partnerów biznesowych w Polsce.

Biznes-wywiad

Biznes-wywiad - to zbieranie i analizowanie aktualnych informacji о kontrahentach dla bezpiecznego prowadzenia biznesu. Jeśli postanowiliście nawiązać współpracę z nowym partnerem i znaleźć dostawcę, najpierw koniecznie musicie sprawdzić przyszłego kontrahenta (na przykład  sytuacja finansowa firmy). Biznes-wywiad - doskonałe rozwiązanie dla inwestorów,którzy muszą studiować ekonomiczną wykonalność projektu i dla firm chcących zdobyć cenne informacje na temat konkurencji.

Zgodnie z wynikiem badań klientowi przedstawia się sprawozdanie zawierające pełne informacje o firmie, właścicielach, historię działalnosci, obecną sytuację firmy, informacje o kontrahentach i partnerach, finasową sytuację i faktyczne aktywa, zobowiązania i kredyty, dane o produkcji, cenniki i inne.

▲ Góra strony

Szybki kontakt

Wypełnijcie proszę bez przerw i znaku +
Proszę wpisać nie więcej niż 200 znaków
Яндекс.Метрика