Pośrednictwo operacji handlowych w Polsce

Pośrednictwo operacji handlowych w Polsce

Spółka Europa Capital posiada bogate doświadczenie i wykazuje się wysokim profesjonalizmem w sferze komercyjnego pośrednictwa. Jeśli Państwa firma to producent lub hurtownia - pośrednictwo, zlecone naszej spółce znacznie zaoszczędzą Wasze nakłady pracy i materialne, pozwolą przyśpieszyć wykonywanie handlowych operacji i poprawić ich jakość.

Jedną ze sfer naszej działalności jest świadczenie usług prawnych i faktycznych pośrednictwo w realizacji zakupów i sprzedaży towarów innych firm, zarówno we własnym imieniu i na rzecz tych przedsiębiorstw.

Wykonujemy następujące usługi pośrednictwa:

  • działalność agencyjna - pomoc w zawieraniu umów z kontrahentami, sprzedaż lub zakup towarów w Państwa imieniu i na Wasz rachunek;
  • działalność komisowa - transakcje usługowe oraz realizacja działań komisowych w imieniu Europa Capital, za Państwa poręczeniem i na Wasz rachunek;
  • konsygnacja - dostawy Waszych towarów do magazynów naszej firmy w Polsce z jego późniejszą realizacją.

Zaangażowanie w roli pośrednika spółki Europa Capital pozwoli Wam rozszerzyć strefę działalności handlowej i wejść na rynki Polski i UE, gdzie samodzielnie byłoby Wam problemem osiągnąć sukces z powodu braku tam reputacji i nieznajomości cech handlu w danym rejonie.

Chociaż operacje pośrednictwa prowadzą czasami do podwyższenia niektórych cen na towary, jednak te podwyżki będą zawsze poniżej poziomu cen kiedy sprzedaż towaru odbywała się tradycyjnym sposobem i bez nich.

Nasza spółka nie nabywa praw własności do towarów a tylko promuje transakcje i sprzedaż towarów w Polsce i jego dostarczenie od producenta do konsumenta. Wraz z promocją wypełniania ofert handlowej bierzemy na siebie wykonanie zadań dodatkowych takich jak poszukiwanie nabywców i poszukiwanie dostawców, pomozemy Państwu znaleźć biznes-partnerów , analizę możliwości płatniczych nabywcy i wiarygodość sprzedawcy; negocjowanie treści lub szczególnych warunków przyszłych umów; przyjmowanie, przechowywanie i przeładunek towarów; ubezpieczenie.

Spólka Europa Capital energicznie reaguje na zmiany koniunktury rynku dzięki realizacji ważnych funkcji dodatkowych związanych z dostarczaniem i zbytem towarów. Prowadzi to do obniżenia kosztów dystrybucji takich jak straty przy magazynowaniu,, a także obniży wydatki związane z dostawą, przechowywaniem, sprzedażą towarów, badaniami marketingowymi i kampaniami reklamowymi. .

Korzyści jakie otrzymacie posługując się naszymi usługami pośrednictwa:

  • z naszą pomocą towar będzie sprzedawany szybko i wygodnie;
  • będziecie otrzymywać cenną i konieczną informację z rynku;
  • w stosunku do oczekiwań i potrzeb zagranicznych konsumentów my organizujemy kampanie reklamowe, które będą trafiać do Państwa potencjalnych klientów, zapoznająich z Waszymi towarami i zwiększą sprzedaż;
  • operatywnie organizujemu usługi posprzedażowe na wysokim poziomie;
  • otrzymacie dodatkową wygodę jako konkurencyjność towarów sprzedanych i przyspieszenie ich przepływu.

Oprócz proponowania tych usług i prowadzenia operacji pośrednictwa oferujemy klientom także rząd usług dodatkowych - badania marketingowe rynku, prowadzenie negocjacji z zagranicznymi partnerami i podpisywanie umów, usługi przedstawicielskie, a także ubezpieczenie, załatwienie formalności celnych, posprzedażową obsługę techniczną i inne.Usługi te mogą być świadczone zarówno w imieniu klienta jak i w naszym imieniu (okrełsa się to w umowie o świadczeniu usług pośrednictwa).

Pomożemy Waszej firmie wejść na mało znany rynek a także znany rynek z nowymi towarami, co da Państwu możliwość nie tracenia dodatkowych środków i obniżyć ryzyko towarzyszące takiej działalności.

Kategoria: 

▲ Góra strony

Szybki kontakt

Wypełnijcie proszę bez przerw i znaku +
Proszę wpisać nie więcej niż 200 znaków
Яндекс.Метрика