Usługi komisowe i operacje do zawarcia transakcji

Komis (sprzedawanie na zlecenie)

Spółka Europa Capital proponuje usługi zawierania i realizacji transakcji operacji komisowych w swoim imieniu lub w imieniu i na rachunek klienta.

Z klientem podpisuje się umowę komisową, wg., której nie kupujemy Waszego towaru a wykonujemy transakcje kupna-sprzedaży  na Waszym towarze i na Państwa rachunek, zgodnie z Waszymi interesami. Pozostajecie właścicielem towarów przed ich przekazaniem do nabywcy.  Towary są przekazywane do nas а my jesteśmy zobowiązani do podjęcia wszelkich kroków w celu ochrony dóbr i odpowiadamy za jego utratę i uszkodzenie jesli stało się to z naszej winy.

Zajmujemy się poszukiwaniem nabywców lub sprzedawców na rynku, samodzielnie prowadzimy z nimi negocjacje i sami realizujemy z nabywcą (sprzedawcą) umowę kupna-sprzedaży w swoim imieniu tj. występujemy w roli sprzedawcy przy czym dla Was jesteśmy tylko pośrednikiem.

W umowie komisowej to Państwo ustalacie cenę sprzedaży dla każdej partii towaru, minimalną lub maksymalną. Oddzielnie ustala się szczegóły, które przewidują gwarancję wypłacalnosci kupującego wg. umowy kupna-sprzedaży.

W umowie komisowej mogą byc dodatkowo zawarte nasze obowiązki wykonania dla Państwa dodatkowych usług takich jak badania marketingowe rynku, reklama, obsługa techniczna i inne.

Spółka Europa Capital wykona również usługi komisowe w sprawie zawarcia transakcji na zakup towarów.

Za wykonanie usług zakupu lub sprzedaży towarów klient (komisant) zobowiązuje się wypłacić nam wynagrodzenie w uzgodnionej wysokości a my zobowiązujemy się działać w Państwa najlepszym interesie, wykonywać usługi przedstawicielskie.

Zgodnie z umową komisową przyjmujemy na siebie następujące obowiązki:

  • rozpoznawać rynek w celu szukania biznes-partnerów - sprzedawców lub nabywców pragnących sprzedać / kupić towar na warunkach ustalonych w umowie komisowej;
  • na żądanie informować Was na temat realizacji zleconej umowy;
  • zawierać i wypełniać w naszym imieniu umowy na zakup i dostawę towarów;
  • regularnie przedstawiać Wam sprawozdania i przekazywać wszystkie otrzymane dokumenty dotyczące realizacji naszej umowy;
  • przekazywać Państwu zakupiony towar na warunkach określonych w umowie lub przyjmować Wasz towar na przechowanie w celu jego sprzedaży , podejmując wszelkie działania dla jego zabezpieczenia.

Jeśłi z klientem podpisuje się umowę na zakup towaru, ten zobowiązuje się zabezpieczyć nas środkami finansowymi koniecznymi do nabycia towaru w uzgodnionych w umowie ilościach i w ustalonym terminie. Klient zobowiązuje się także na podstawie potwierdzonych dokumentów uregulować poniesione przez nas wydatki jakie były nieodzowne dla wykonania tego zlecenia.

Przy zawieraniu transakcji kierujemy się interesem klienta. Możecie być spokojni, nie stanowi dla nas kłopotu znaleźć dostawcę / nabywcę oferującego najlepsze i najwygodniejsze warunki.

Category: 

▲ Góra strony

Szybki kontakt

Wypełnijcie proszę bez przerw i znaku +
Proszę wpisać nie więcej niż 200 znaków
Яндекс.Метрика