Audyt księgowości i rachunkowości podatkowej firmy

Audyt księgowości i rachunkowości podatkowej firmy

Audyt firmy - to niezależna kontrola prawidłowości prowadzenia księgowości i rachunkowości podatkowej oraz zestawienia finasowych sprawozdań przedsiębiorstwa. Audyt przeprowadza się w celu wyjaśnienia, czy wszystko odpowiada warunkom prowadzenia księgowości, a także czy zasady te są odzwierciedlone w sektorze finansowym wiarygodnie i obiektywnie.

Wyróżniamy dwa rodzaje audytu - obowiązkowy i inicjatywny. Obowiązkowy audyt w Polsce stosuje się do spółek akcyjnych, baków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Inne instytucje zobowiązane są przechodzić roczną audytową kontrolę jeśli na koniec roku spełniają co najmniej dwa z następujących warunków:

 • personel składa się z co najmniej 50 osób;
 • dochód netto co najmniej 5 mln euro;
 • aktywów wynikających z bilansu będzie co najmniej 2,5 miliona euro.

Inicjatywny audyt przeprowadza się z inicjatywy przedsiębiorstwa. Inicjatywny audyt zamawiają te firmy, których zarządzający chcą upewnić się w prawidłowości pracy księgowości i ubezpeieczyć się od możliwych sankcji finansowych ze strony organów kontroli.

Audyt przeprowadza zespół kwalifikowanych pracowników naszej spółki pod kierownictwem audytora zgdonie z przepisami prowadzenia rachunkowości, krajowymi i międzynarodowymi standardami audytowymi (ISA).

Nasza kontrola audytowa zawiera ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę, walidacji krytycznych obliczeń w sporządzaniu sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę.

Audytorskie usługi dla firm

Proponujemy trzy etapy audytorskich usług.

1. Wstępna analiza.

We wstępnej analizie wykonuje się następujące zadania:

 • zapoznanie się z wewnętrznymi procesami firmy;     
 • sprawdzenie efektywności systemu kontroli wewnętrznej;  
 • sprawdzenie przykładowych wpisów w księgach rachunkowych i wzorów dokumentów źródłowych;
 • sprawdzenie zasad rachunkowości i ujawniania informacji w odniesieniu do wszystkich zobowiązań i aktywów.

2. Przeprowadzenie audytu.

Na tym etapie sprawdza się poprawności i dokładności prezentowania transakcji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym. Praca zawiera:

 • bezpośrednią analizę dokumentów, przygotowanie pakietu środków w celu poprawy jego wydajności;
 • opracowanie zaleceń  dotyczących doboru i optymalizacji systemu opodatkowania;
 • wykonanie analizy okresu finansowego.

3. Przygotowanie raportu z audytu i sprawozdania.

W wyniku kontroli audytowej zamawiającemu wydaje się specjalne zaświadczenie odnośnie sytuacji podatkowej i rachunkowej a także dokładny raport zawierający ujawnienia wszystkich wykrytych nieprawidłowości przy prowadzeniu księgowości zamawiającego w ścisłej zgodności z prawem. Jeśli kontrola audytowa nie ujawniła naruszeń, wydane zaświadczenie audytorski może pomóc firmie w uzyskaniu wygodnych warunków i otrzymaniu potrzebnego kredytu.

Spółka Europa Capital wykona także inne audytorskie usługi:

 • audyt subsydiów UE;
 • audyt gotowego biznesu - due diligence;
 • audyt planu połączenia firm.

Audyt subsydiów Unii Europejskiej

Audyt subsydiów UE przeznaczony jest dla otrzymujących subsydia ze środków unijnych w celu sprawdzenia braku naruszenia prawa przy otrzymaniu dotacji. Audyt subsydiów UE przeprowadza się zgodnie z instrukcjami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorstw (PARP).

Audyt gotowego biznesu lub due diligence

Audyt due diligence oznacza finansową i prawną kontrolę podatków i rachunkowości z przejętej firmy. Audyt gotowego biznesu pozwala wyjaśnić realne finansowe sytuacje firm i w ten sposób obniżyć ryzyko przy kupnie. 

Jeśli postanowiliście sprzedać lub kupić gotowy biznes, chcecie sprawdzić wypłacalność swojego kontrahenta lub efektywność pracy tej firmy, nasi specjaliści udzielą Wam potrzebnej pomocy, która zawiera:    

 • ocenę kapitału obrotowego spółki;
 • sprawdzenie prawidłowości ksiąg rachunkowych i weryfikacji wyników finansowych;
 • identyfikację braków, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości przejętej firmy;
 • wydanie sprawozdania z audytu i zapoznanie klientów z rzeczywistą  sytuacją  finansową spółki.

Audyt planu połączenia firm

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych w Polsce, plan połączenia musi być oceniany przez niezależnego eksperta .Nasz audytor będzie sprawdzał plan połączenia i  w wymaganym terminie wyda  pisemne oszacowanie:

 • czy nastąpi uczciwy i rozsądny stosunek wymiany udziałów / akcji;
 • analizę metod stosowanych do określenia stosunku wymiany udziałów / akcji i oceny zgodności z prawem ich wykorzystania;
 • identyfikację specyficznych trudności związanych z oceną udziałów / akcji w fuzji.

Proponujemy także inne konsultingowe i przedstawicielskie usługi przy prowadzeniu Waszego biznesu, spółka Europa Capital pomoze Państwu znaleźć odpowiednich biznes-partnerów w Polsce.

Category: 

▲ Góra strony

Szybki kontakt

Wypełnijcie proszę bez przerw i znaku +
Proszę wpisać nie więcej niż 200 znaków
Яндекс.Метрика